Acord de licenta pentru utilizatorul final (EULA)

!!!ATENTIE!!! MINAREA SI TRANZACTIONAREA DE CRIPTOMONEDE SUNT SUPUSE RISCULUI VOLATILITATII EXCESIVE SI POT IMPLICA PIERDERI MASIVE DECAPITAL!

Acest Acord de licență pentru utilizatorul final (“EULA”) este un acordlegal între dvs. (“Titularul de licență”, “Dumneavoastră”) ca utilizator (fie o persoană fizică sau o entitate) din https://bitminer.ro șialte aplicații și SC D-toate.ro SRL, o societate înființată sub incidențalegilor din Romania, cu sediul în Petrosani, Mihai Viteazu Nr. 2, Birou 8,  (“Licentiator”), care operează https://bitminer.ro  și aplicațiile sale mobile sau alte aplicații (“Platforma tehnologică”), inclusiv:

1. toate fișierele HTML, fișierele XML, fișierele Java, fișierele grafice, fișierele de animație, fișierele video, fișierele de date, tehnologia, instrumentele de dezvoltare, scripturile și programele, atât în​​codul obiect, cât și în codul sursă etc. Software-ul este deținut de Licențiator și / sau de companiile sale afiliate și este încorporat în Platforma Tehnologică pentru a asigura funcționalitatea Platformei Tehnologice;

2. orice alte elemente de proprietate intelectuală ale Licențiatorului și / sau ale companiilor sale afiliate încorporate sau asociate cu Platforma tehnologică, cum ar fi brevetele, know-how-ul desenelor, mediileasociate, documentația online sau electronică (denumită în continuare “IP”)

INSTALAREA, COPIEREA ȘI UTILIZAREA ÎN ALTĂ PARTE A SOFTWARE-ULUI ȘI IP-UL PRECEDE ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI. NEACCEPTAREA INTERZICE AUTOMAT FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI SAU AL IP-ULUI.

Această EULA nu este aplicabilă interfețelor de programare a aplicațiilor (API). Utilizarea API este reglementată de Acordul de licență API separat.

1. ACORDAREA LICENȚEI

1.1. Prin instalarea, descărcarea și utilizarea în alt mod a Software-ului și a IP-ului, sunteți de acord să deveniți Titularul licenței și să beneficiați de o licență limitată, neexclusivă, non-sublicențabilă, ne-asignabilă, neexclusivă și fără redevență, pentru a utiliza Software-ul șiIP-ul. Furnizorul de licență vă acordă următoarele drepturi cu condiția să respectați toți termenii și condițiile din această EULA:

A. Puteți să descărcați, să instalați, să utilizați, să accesați, să afișați și să difuzați o copie a Software-ului numai ca utilizator final al platformei tehnologice. Software-ul rămâne și va fi folosit în cadrul platformei tehnologice ca parte funcțională; Utilizați IP-ul numai cautilizator final al platformei tehnologice și numai în scopul exploatării platformei tehnologice și a funcțiilor sale.

2. REZERVAREA DREPTURILOR ȘI PROPRIETĂȚII

2.1. Software-ul și IP-ul sunt protejate prin drepturi de autor, brevet, înregistrare și alte reglementări privind proprietatea intelectuală. Furnizorul de licență sau furnizorii săi dețin titlul, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din Software și din perioada de anchetă. Software-ul și IP-ul sunt licențiate, nu sunt vândute.

2.2. Sunteți de acord că Licențiatorul și companiile sale afiliate pot colecta și utiliza ( inclusiv prin orice aplicație ) informații tehnice în scopul serviciilor de asistență ale platformei tehnologice legate de Software și de IP.

3. LIMITAREA DREPTURILOR DE UTILIZARE

3.1. Nu puteți aplica ingineria inversata, decompilați, dezasamblați, încercați altfel să descoperiți codul sursă sau algoritmii software-ului, să adaptați, să modificați sau să modificați altfel IP sau Software-ul și orice parte a acestuia, să dezactivați orice caracteristică a produsului software, pe Software sau pe IP, să faceți copii de rezervă, să înregistrați Software-ul, IP-ul sau orice parte a acestuia sau să utilizaț iSoftware-ul, IP-ul sau orice parte a acestuia în scopuri comerciale, incluzând, fără limitare, profituri.

3.2. Nu puteți să vindeți sau să furnizați licențe sau să difuzați Software-ul sau componentele acestuia în alte moduri unei alte persoane.

3.3. Nu aveți dreptul să decompilați, să dezasamblați sau să modificați IP-ul sau să utilizați părți din acesta pentru copiere, obținere de câștiguri comerciale sau pentru a fi încorporate în orice altă platformă, ci platforma tehnologică.

Nerespectarea restricțiilor specificate în prezenta EULA poate conduce la răspundere civilă, administrativă sau penală în conformitate cu legislația aplicabilă.

4. ACTUALIZAREA SOFTWARE-ULUI

4.1. Furnizorul de licență vă poate furniza sau vă pune la dispoziție actualizări,  suplimente și componente suplimentare ( dacă există ) ale software-ului, inclusiv corecții de erori, actualizări de servicii (parțial sau integral), produse sau dispozitive, actualizări și orice îmbunătățiri ale Software-ului instalat anterior (inclusiv versiuni completnoi), după data la care obțineți copia inițială a Software-ului pentru a îmbunătăți acest Software sau pentru a îmbunătăți în cele din urmă experiența utilizatorului cu Platforma tehnologică. Această licență EULA se aplică tuturor componentelor Actualizării pe care Licențiatorul le poate furniza sau le puteți pune la dispoziție după obținerea copiei inițiale a Software-ului, cu excepția cazului în care furnizăm alți termeni împreună cu această actualizare.

4.2. Pentru a utiliza Software-ul furnizat prin Update, trebuie mai întâi să primiți licență pentru software-ul identificat de Licențiator drept eligibil pentru Actualizare. Versiunea software actualizată poate adăuga noi funcții și, în anumite cazuri limitate, poate șterge funcțiile existente.

5. TRANSFER SOFTWARE

5.1. Nu aveți dreptul să transferați sau să alocați acest EULA sau drepturile asupra Software-ului și IP-ului acordat în acest document unei terțe părți.

6. TERMENI

6.1. Această EULA este eficientă pentru perioada în care Platforma tehnologică, IP-ul și Software-ul sunt utilizate de dvs.

6.2. Acest EULA se termină în cazul în care:

A. Încalcăți EULA; sau

b. Dvs. decideți să încetați utilizarea de către dvs. a platformei tehnologice sau

c. Platforma tehnologică încetează să mai existe.

7. RESPONSABILITATE

7.1. ALTFEL MENTIONAT ORICE SOFTWARE SI/SAU IP DISTRIBUIT DE LICENTIATIOR CU PLATFORMA TEHNOLOGICA ESTE FURNIZAT “CA ATARE IN FUNCTIE DE DISPONIBILITATE FARA NICI UN FEL DE GARANTII DIN PARTEA LICENTIATORULUI EXPLICITA SAU IMPLICITA.

7.2. LICENȚIERUL DECLINĂ ORICE  FEL DE RESPONSABILITATE PENTRU ORICE LISTA DE INFORMAȚII SAU ALTE PRACTICI ALE FURNIZORULUI DE APLICATII TERTE. LICENȚIATORUL EXPLICITA ORICE GARANȚIE PRIVIND NEAGĂ FIE. ORICE FEL DE RETINERE A INFORMATIILOR PERSONALE DE CATRE APLICATII TERTE NU INTRA SUB RESPONSABILITATEA LICENTIATORULUI.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. LICENȚIATORUL NU VA  FI RESPONSABIL PENTRU DAUNE DE ORICE FEL SAU REFERITOARE LA UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI , IP SAU COMBINATII  DE SOFTWARE cu ORICE ALTA TERTA PERTE, CONTINUTUL DAU FUNCTIONALITATEA, INCLUSIV DAR NU LIMITAT la DAUNE CAUZATE DE ERORI, OMISIUNI, INTRERUPERI,  DEFECTE, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMITERE DE VIRUS, CONEXIUNI NECESARE, CHELTUIELI DE REȚEA, CUMPĂRĂRI ÎN APROBARE , DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, EXEMPLARE . UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU CONSENSUALE, AȘA CĂ UNELE DIN EXCLUZIILE SAU LIMITĂRILE DE MAI SUS NU SE APLICĂ

9. LEGEA APLICABILĂ; ARBITRAJ

9.1. Dvs. și Licentiatorul sunteți de acord să arbitrați orice litigiu care decurge din aceste EULA.

9.2. Dumneavoastră și Licențiatorul sunteți de acord să vă notificați reciproc în scris despre orice diferent în termen de treizeci (30) de zile de la data la care aparitiei. Notificarea către Furnizorul de licență este trimisă legal@bitminer.ro.

9.3. Orice litigiu, controversă, diferență sau revendicare care decurg din, sau referitoare la Termeni, inclusiv existența, valabilitatea,interpretarea, performanța, încălcarea sau rezilierea acestuia sau orice litigiu privind obligațiile necontractuale care decurg din sau în legătură cu acesta vor fi și în cele din urmă soluționate prin arbitraj administrate de Centrul Internațional de Arbitraj al EU în conformitate cu regulile de arbitraj administrate in  vigoare la data depunerii  Avizului de Arbitraj.

Legea acestei clauze de arbitraj va fi legea din Uniunea Europeana.

Sediul arbitrajului se află în Strasbourg.

Numărul de arbitri va fi de trei. Procedurile de arbitraj se desfășoară în limba engleză.

9.4. Orice litigiu dintre părți care decurge din prezentul acord este reglementat de legile din Romania, fără a aduce atingere principiilor conflictului de legi care pot prevedea aplicarea legii unei alte jurisdicții. Dacă diferendul este audiat în arbitraj sau în instanță, tu și Licențiatorul nu veți începe unul împotriva celeilalte acțiuni de clasă, arbitraj de clasă sau acțiuni sau proceduri reprezentative.

10. DIVIZIBILITATE

10.1.  Acest EULA reprezintă întregul acord între dvs. și Furnizorul de licență privind Software-ul și IP-ul și înlocuiește toate comunicările orale sau scrise, propunerile și reprezentările anterioare sau contemporane referitoare la Software și la IP sau orice alt subiect reglementatde prezenta EULA. În cazul în care o prevedere din această EULA este considerată nulă, nevalabilă, inaplicabilă sau ilegală, celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare.

11. MASURI REPARATORII

11.1. Titularul Licenței recunoaște și este de acord că nerespectarea de către acesta a oricăror obligații care decurg din aceasta poate provoca vătămări grave și ireparabile Licenției, ceea ce probabil că nu ar putea fi compensat în mod adecvat în daune. De aceea, Titularul licenței este de acord cu executarea unei ordonanțe de executare specifică sau cu eliberarea unei ordonanțe de încetare a acțiunii împotriva Titularului Licenței, care îl interzice de orice încălcare suplimentară a acestor prevederi și este de acord că Licențiatorul poate emite un astfel de ordin împotriva acestuia fără necesitatea unei angajamente de despăgubire. Dispozițiile prezentei secțiuni nu fac derogări de la orice altă măsură de remediere pe care o poate avea Licențiatorul în cazul unei astfel de încălcări.

Scroll to Top